Bolest zad – léčba v EuroPainClinics

Bolest zad je subjektivní pocit, který signalizuje, že v těle není něco v pořádku. A i když je vnímána v negativním smyslu, je nutné mít vždy na paměti, že její charakter je v podstatě ochranný.

Bolest zad je nepříjemným a život omezujícím stavem. Člověk s bolestí zad je limitován především fyzicky – částečnou až celkovou ztrátou citlivosti či mobility pohybového aparátu. Dlouhodobý bolestivý stav však může vést k narušení psychické rovnováhy a v celkovém důsledku k řadě omezení ve společenské roli, rodinném i pracovním životě.

Pokud je příčina bolesti včas a přesně diagnostikována, včasné zahájení léčby může zabránit rozvoji trvalých následků a přechodu do chronického bolestivého stavu, a naopak umožnit návrat k běžným aktivitám.

Jak se objednat do EuroPainClinics

O tom, zda můžete být vhodným kandidátem na léčbu miniinvazivními a endoskopickými výkony v EuroPainClinics, se můžete kdykoliv informovat prostřednictvím bezplatné online služby E-konzultace. Jedná se o jednoduchý on-line dotazník, na jehož základě lékař-specialista provádí předběžné lékařské posouzení vhodnosti léčby. Informaci o vhodnosti či nevhodnosti léčby zasíláme e-mailovou zprávou. Pokud je léčba vyhodnocena jako vhodná pro vaše zdravotní obtíže, dokážeme se na základě podkladů E-konzultace více připravit na vaši vstupní návštěvu, a tím zároveň zrychlujeme stanovení léčebného plánu. V opačném případě se vyhnete se zbytečné návštěvě ambulance, čímž výrazně šetříme váš čas i případné spojené náklady.

Bezplatná online konzultace

Zdravotní péče je hrazena pojišťovnami, aktuální přehled najdete v článku informace o zdravotních pojišťovnách

Intervenční léčba bolesti zad

bolest zad
Bolest zad

Jakou léčbu bolesti zad vám poskytujeme

Miniinvazivní a endoskopické výkony poskytované na pracovištích EuroPainClinics při léčbě bolesti zad patří k těm nejpokročilejším postupům v rámci intervenční léčby bolesti (intervenční algeziologie). Tento medicínský obor je v současnosti etablován zejména v zahraničí, avšak především pro svůj potenciál ovlivnění chronické bolesti stále rychleji nabývá na významu i v našich podmínkách.

Unikátní miniinvazivní a endoskopické výkony poskytujeme již od roku 2013. V rozsahu poskytované zdravotní péče této specializace jsme v současné době v České republice jedinými zdravotnickými nestátními zařízeními.

Co je intervenční léčba bolesti zad

Tato medicínská specializace se věnuje diagnostice a léčbě bolestivých stavů, zejména při chronické (déle než 3 měsíců) přetrvávající bolesti. Využívá speciální, tzv. intervenční techniky, které zahrnují širokou škálu minimálně invazivních postupů. Patří sem:

 • cílené injekční podání léčiv,
 • denervační techniky,
 • regenerativní léčbu
 • perkutánní endoskopické výkony
 • zavádění neurostimulátorů při neuromodulační léčbě.

Cílem intervenční léčby je zmírnit, snížit či odstranit chronickou bolest a díky úlevě od bolesti pomoci pacientům zlepšit kvalitu jejich života.

Co je intervenční diagnostika

Předpokladem úspěšné léčby je nalezení hlavního zdroje vaší bolesti, a to pomocí precizní diagnostiky. Intervenční diagnostika a léčba bolesti je soubor metod, které používáme k tomu, abychom identifikovali vlastní zdroj (tzv. generátor) bolesti a ten se pokusili účinně ovlivnit a snížit intenzitu bolesti, kterou vyvolává. Takovým generátorem mohou být různé struktury od plotének, nervových kořenů, jizvení až po klouby, vazy a svaly podél páteře. 

Diagnostika je nejčastěji založena na cílené navigované blokádě dané struktury lokálním anestetikem. Některé tyto generátory jsou poté ovlivnitelné dalšími intervenčními, případně endoskopickými technikami, které používáme v léčbě. Je třeba mít zároveň na zřeteli, že některé zdroje bolesti ovlivnitelné nejsou.

Nejčastější příčiny bolesti zad

Příčiny a projevy bolesti zad mohou být různé, typické jsou např. silné blokády zad, bolesti v bederní oblasti páteři šířící se do končetin, porucha až ztráta citlivosti nebo celkové hybnosti, bolesti zad, které přetrvávají po již absolvované operaci, či bolest zad v důsledku degenerativního onemocnění páteře.

Bolest zad mohou způsobovat patologické změny na páteři v důsledku úrazu nebo po operaci, poškozené vazivo zad, nadměrně namáhané zádové svaly, degenerativní změny meziobratlových plotének, vyhřezlé (herniované) ploténky, radikulopatie (způsobená kompresí, zánětem a/nebo poraněním kořene míchy), ischias (forma radikulopatie způsobená kompresí sedacího nervu), spondylolistéza ( posun obratle dopředu vůči sousednímu, níže umístěnému, nejčastěji v bederní oblasti páteře), spinální stenóza (zúžení páteřního kanálu, které vytváří tlak na nervové kořeny).

Svoji roli hraje také například artróza, špatné pohybové stereotypy často ve spojitosti s nadměrným zatěžováním páteře, špatné držení těla, obezita, těhotenství, úbytek kostní hmoty, psychický stres.

Bolest zad provází řadu ortopedických onemocnění, jako je skolióza (trvalé vychýlení páteře do strany) hyperlordóza (velké zakřivení páteře, které vytváří prohlubeň v dolní části zad), a hyperkyfóza (větší zakřivení hrudní páteře, které vytváří kulatá záda či hrb). Způsobena může být i infekcí, nádory, ledvinovými kameny a jinými indikacemi.

Co je cílem naší léčby zad

Optimální zdraví a dobrá fyzická kondice nám umožňují vykonávat plnohodnotně každodenní činnosti a věnovat se věcem, díky kterým se cítíme době. Dosažení co největší úlevy od bolesti zad pro váš spokojený život je naším největším cílem.

Ke každému pacientovi přistupujeme zcela individuálně a poskytujeme precizně kontrolované, přesné a efektivní léčebné výkony, které jsou maximálně šetrné,
přinášejí zkrácení procesu celé léčby, rekonvalescence a zrychlují návrat do aktivního života i do zaměstnání.

Naši špičkovou odbornost dnes potvrzuje na 5 000 endoskopických výkonů úspěšně realizovaných na našich pracovištích a celkově na 15 000 intervenčních výkonů provedených ročně v našich ambulancích.

Je intervenční léčba zad vhodná pro každého?

Mějte prosím na paměti: Tak jako u každé metody, i v případě intervenční léčby se může v některých případech ukázat, že není pro pacienta vhodným řešením, případně je přítomna některá z kontraindikací či existují jiné aspekty ovlivňující léčbu.

Bolest v kříži
Bolest v kříži

Mluvte s námi o vaší bolesti zad

Protože bolest je subjektivní vjem a přesně popsat ji může pouze člověk, který jí trpí, je důležité o svojí bolesti mluvit, svěřovat se s tím, co přesně, kdy, kde a jakým způsobem bolí. Proto se vás také při vstupním vyšetření detailně ptáme a zjišťujeme, kdy, v jaké intenzitě, při jakých činnostech se u vás bolest projevuje, abychom mohli posoudit, jak vám nejlépe pomoci. Stejně tak sledujeme stav a intenzitu vaší bolesti po provedeném výkonu pomocí vizuální škály bolesti VAS, což nám umožňuje korigovat váš léčebný plán.

Jaké typy bolesti zad rozlišujeme

Bolest zahrnuje mnoho typů a je možné ji charakterizovat z řady hledisek – podle anatomické struktury, která je postižena, podle typu postižené tkáně, podle místa vzniku a příčiny. Základní dělení, které zohledňuje časové hledisko, je bolest akutní a chronická.

Akutní bolest

Tento typ bolesti má varovný charakter, jedná se o symptom (projev) onemocnění či úrazu. Upozorňuje, že něco v těle musí být rychle vyřešeno, odstraněno. Akutní bolest provází nějakou formu poškození tkání, ale odeznívá, pokud odezní její příčina, v poměrně krátkém čase, v řádu několika hodin, dní až týdnů. Hranicí pro klasifikaci bolesti jako bolest akutní je maximální trvání do 3 až 6 měsíců.

Jaké projevy jsou typické

Typickými doprovodnými projevy je zvýšený krevní tlak, tachykardie, pocení, může se projevovat stav úzkosti nebo emoční stres. Akutní bolest je zpravidla celkem ovlivnitelná léky a jinými metodami, a je tak dobře vyléčitelná, jak je vyléčitelná její příčina. Při nedostačující nebo zanedbané léčbě však může rychle dojít k přechodu do chronického bolestivého stavu.

Akutní bolest zad

Akutní bolest zad může vznikat jako bolest po takových běžných pohybech, jako je vstávání, otáčení se nebo ohýbání se vpřed. Symptomy se mohou objevit náhle po pohybu, ale i například po probuzení ze spánku. Nejčastějšími symptomy jsou citlivost na bolest v určitém místě zad a končetin až po neidentifikovatelnou, rozptýlenou bolest v dolní části zad a končetin. Bolest mohou, ale nemusí zhoršit specifické pohyby, jako je zvednutí nohy, nebo určité polohy jako sezení nebo stání. Akutní bolest zad mohou doprovázet bolesti vyzařující do nohou (ischias).

První výskyt bolesti zad s akutní bolestí dolní části zad je obvykle u člověka ve věku od 20 do 40 let. Opakující se bolest se vyskytuje u více než poloviny populace, přičemž opakované bolesti zad jsou obecně bolestivější než první.

Spolu s bolestí dolní části zad se mohou vyskytnout další obtíže, jako například problém se spánkem: potřeba delšího času k usnutí, přerušování spánku, kratší trvání spánku a horší kvalita spánku.

Chronická bolest

Na rozdíl od akutní bolesti je tato bolest sama o sobě označována jako onemocnění. Po určité době trvání bolesti dochází k její takzvané chronifikaci. Je to stav, kdy je bolest „fixována“ v nervovém systému na různých úrovních a kdy často odstranění původní příčiny již nevede k odstranění bolesti. Původní příčina dokonce často již není ani známa. Trvá déle než 3 až 6 měsíců a je obecně náročnější pro lékařské ošetření. Chronická bolest může být důsledkem poškozené tkáně, ale velmi často je způsobena poškozením nervového systému, nebo jeho určitou přestavbou („zcitlivěním“). Na bolest se tedy příliš „nezvyká“, spíše naopak – v čase se zpravidla bez léčby zhoršuje.

Jaké projevy jsou typické

Akutní i chronická bolest mohou být vysilující, povaha chronické bolesti však činí pacienta mnohem více zranitelným. Neustálá a zhoršující se chronická bolest způsobuje většinou psychické změny (deprese, úzkost, emocionální nestabilita), poruchy spánku, závislost na užívání léků, změny chuti k jídlu a jiné projevy. Opačně všechny tyto stavy mohou také prohlubovat vnímání chronické bolesti. Vlastním cílem léčby je především zmírnění chronické bolesti.

Chronická bolest zad

Klinické projevy chronické bolesti zad, jako jsou silné blokády zad, bolesti v bederní oblasti páteře s vyzařující bolestí do končetin, porucha až ztráta citlivosti nebo celkové hybnosti, či bolesti zad, které přetrvávají po již absolvované operaci, poukazují na významné změny, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu života.

S bolestí zad se setká prakticky každý člověk – statisticky se alespoň jedenkrát v životě projeví až u 80 % dospělé populace. Bolest zad v důsledku degenerativního onemocnění páteře, jehož změny mohou být patrné již mezi 30. až 40. rokem věku, patologické změny na páteři v důsledku úrazu nebo po operaci jsou vždy jasným signálem pro vyhledání specialisty.

Chronická bolest zad zasahuje do řady oblastí života člověka, limituje ho v jeho životní i pracovní výkonnosti a může mít také negativní dopad na rodinné a společenské soužití. Lidé s dlouhodobou bolestí zad jsou ohroženi psychickou nepohodou a emocionální nestabilitou, trpí depresemi, úzkostmi, často se stávají závislými na užívání léků. Cílem léčby je zmírnit, zredukovat a kontrolovat bolest s efektem úlevy od bolesti, která vede ke snížení spotřeby užívaných léků a umožňuje navrátit se opět do aktivního života.

Podle místa vzniku se bolest dělí na další typy:

Bolesti zad
Bolesti zad

Nociceptivní bolest

Je způsobena stimulací takzvaných receptorů bolesti, což jsou drobná nervová zakončení, které se nacházejí v kůži, svalech, kostech, kloubech nebo okolo vnitřních orgánů. Tyto mohou být drážděny poškozením tkání, změnami teploty, ischemií (nedokrvováním) apod. Nociceptivní bolest se dále dělí na somatickou (vychází z oblastí šlach, zádových svalů, kloubů, kostí, je ostrá a dobře lokalizovatelná – např. zlomenina) a viscerální (vychází z vnitřních orgánů, zejména dutiny břišní – tupá, hluboká bolest, nesnadno lokalizovatelná).

Neuropatická bolest

Je způsobena poškozením nervového systému, nebo poškozením nervu, který se podílí na vedení vnímání bolesti do mozku. Podle místa dráhy nervu se pak dále dělí na periferní a centrální neuropatickou bolest. Pacienti popisují tuto bolest jako pálení nebo píchání špendlíky, někdy také jako „elektrický šok“. 

Příčinami tohoto typu bolesti jsou například kraniální neuralgie (zánět trojklaného nervu) kompresivní kořenové syndromy (výhřez meziobratlové ploténky), postoperační neuropatické bolesti, úžinové syndromy (zánět karpálního tunelu), diabetická neuropatie, postherpetická neurologie (pásový opar) a řada dalších.

Víte, co je přenesená bolest?

Jedná se o bolest, kterou pacient pociťuje v jiném místě, než ve skutečnosti vzniká. Bolest se šíří (projikuje) do různých oblastí těla, které jsou mnohdy vzdáleny od postižených anatomických struktur a orgánů. Bolest bývá obvykle ostrá a dlouhotrvající. Z oblasti páteře je typická projekce bolesti do kyčlí, dolních končetin, hráze, břicha i hrudníku. Naopak bolesti z oblasti pánve a břicha se mohou promítat do oblasti spodních zad (viscerální přenesená bolest), stejně jako v případě vzdálených zdrojů jako jsou kyčelní a kolenní klouby, pooperační jizvy apod. (somatická přenesená bolest).

K přesné diagnostice příčin bolesti je často nutné vyšetření postižené oblasti páteře zobrazovací metodou, případně provedení selektivních diagnostických blokád k identifikaci tzv. generátoru bolesti.

TIPY: Prevencí proti bolesti zad

 • Procvičujte si správné držení těla.
 • Cvičení jógy pomáhá nejen posilovat svaly, zvyšovat pružnost a ohebnost těla, ale snižuje také stres, a stejně tak i zmírňuje bolest zad. O tom, zda je jóga vhodná pro vás při vaší bolesti zad, se vždy poraďte s lékařem nebo fyzioterapeutem.
 • Vyhněte se dlouhému setrvání bez pohybu či ve stavu nečinnosti (strnulé sezení u stolu, počítače či televize). Zkuste vstát každých 20 minut, protáhnout se a udělat pár kroků.
 • Dbejte každý den na přiměřenou délku chůze.
 • Noste obuv, která pomáhá usnadňovat správné držení těla a pohyb. Vyhýbejte se naopak obuvi, která má tendenci způsobovat nerovnováhu, například vysoké podpatky.
 • Těžké předměty zvedejte z podřepu s rovnými zády, lokty mějte blízko těla. Při zvedání těžkých předmětů se vyvarujte prudkému otáčení.
 • Při sezení používejte židle s dobrou bederní opěrou. Předejdete tak bolesti bederní páteře.
 • Každý člověk má jinou potřebu matrace. Ujistěte se, že vám vaše matrace poskytuje dostatečnou oporu (pevnost), ale je zároveň dostatečně měkká, aby nezpůsobovala bolest.
 • Vyměňte pohovku, která klesá a neposkytuje vám náležitou podporu zad.
 • Vyhněte se spánku na břiše (tato poloha může vyvíjet tlak na obratle v dolní části páteře a krku), může způsobit například bolest krční páteře.
 • Udržujte si stále vaši ideální hmotnost.
 • Nekuřte. Kouření snižuje průtok krve do páteře, brání hojení a má vliv na vznik osteoporózy.
 • Sportujte, zapojte se do pravidelného cvičení podle vaší preference – ať již individuálně, nebo v kolektivu.
 • Dbejte na dostatek spánku.

Mýty o bolesti zad

Sedět se musí vždy rovně
Hrbení se je špatné, to si pamatujeme již od školních let. Ale příliš vzpřímené a nečinné sezení může být pro vás zátěží, která způsobuje bolest zad. Několikrát za den si udělejte přestávky: opřete se o židli s nohama na podlaze a mírně pokrčte záda. Ideální je pokusit se vícekrát za den chvíli stát, například když telefonujete nebo čtete.

Těžké věci vůbec nezvedat
Není důležité to, jak vysoko břemeno zvedáte, ale jakým způsobem. Postavte se přímo před daný předmět, poté přidřepněte blízko něj, se vzpřímenou páteří a hlavou směřující vzhůru. Poté se postupně stavte na nohy a pomalu zvedejte předmět, přičemž ruce držte vždy blízko u těla. Neotáčejte ani neohýbejte prudce celé tělo, protože by mohlo dojít k poškození ploténky (výhřezu ploténky), což by mohlo způsobit bolest zad. (Samozřejmě byste neměli zvedat nic, co by pro vás mohlo být příliš těžké.)

Postel je nejlepší léčba
Ano, odpočinek může pomoci při nedávném zranění nebo namáhavé činnosti, které způsobují bolest zad. Ale den nebo dva soustavného ležení v posteli mohou bolest zad i zhoršit.

Více kilo, více bolesti
Zůstat fit pomáhá předcházet silné bolesti zad. Kila navíc vám budou zbytečně zatěžovat záda. Bolest zad je nejběžnější u lidí, kteří jsou mimo formu, zejména u tzv. víkendových sportovců, kteří se po týdnu sezení rozhodnou trochu „se rozhýbat“

Štíhlá postava rovná se žádná bolest zad
Bolest zad může postihnout kohokoliv. Lidé, kteří jsou příliš hubení, jako jsou lidé s poruchou příjmu potravy (anorexie), mohou trpět ztrátou kostní hmoty. Je pravděpodobnější, že je postihne např. zlomenina kosti či vyhřezlá ploténka.

Cvičení je na bolest zad špatné
Toto je pravděpodobně největší mýtus. Pravidelné cvičení zabraňuje bolesti zad. Lékaři mohou doporučit cvičení lidem, které postihla bolest dolní části zad. Obvykle začínají lehkými cviky a pohyby, postupně zvyšují intenzitu. Jakmile okamžitá bolest zad zmizí, vodně sestavený cvičební plán pomůže zabránit tomu, aby se vrátila.

Tvrdší matrace jsou lepší
V jedné ze studií bylo potvrzeno, že lidé s přetrvávající obecnou bolestí zad, kteří spali na středně tvrdé matraci, záda bolela méně a byli schopni se pohybovat lépe než ti, kteří spali na tvrdé matraci. Jedna tvrdost však není pravidlem pro všechny. Vyberte si matraci na základě vašich spánkových zvyků a podle příčiny vaší bolesti zad. Neváhejte poradit se s odborníkem.

Zajímavosti o bolesti zad

 • Světový průměr populace, která aktuálně trpí bolestí zad, je okolo 7 %
 • Ve Spojeném království představuje bolest dolní části zad více než 100 milionů hodin pracovní neschopnosti ročně a je nejčastějším postižením dospělých osob
 • Ve Švédsku se počet dní pracovní neschopnosti zvýšil čtyřnásobně ze 7 milionů v roce 1980 na 28 milionů v roce 1987.
 • V Číně je bolest dolní části zad druhým nejčastějším problémem zhoršení zdravotního stavu. V roce 2016 bylo až 4,2 % osob vyšetřeno právě s tímto problémem.
 • Bolesti zad jsou závislé na způsobu života a regionu, o čemž svědčí i nerovnoměrné rozdělení populace s tímto postižením: Západní Evropa 15 %, Severní Afrika / Střední východ 14,8 %, Severní Amerika 7,7 %, Střední Amerika 6,6 %, Karibik 6,5 % atd.
 • Vědce vede k přesvědčení fakt, že méně než 7 hodin spánku denně v kombinaci s těžkou prací mohou být nejčastějšími rizikovými faktory onemocnění kyčelních kloubů.
 • Věk je jedním z významných faktorů prevalence bolesti zad, o čemž svědčí vyšší míra výskytu v zemích se stárnoucí populací, jako je Německo, považované za jednu z pěti „Superstar“ zemí. Očekává se, že Německo bude mít do roku 2050 jednu třetinu své populace nad 65 let.
 • Příčiny vzniku bolesti zad, které pacienti nejčastěji uvádějí jsou: 90 % nespecifická příčina vzniku, 4 % vyhřezlá ploténka, 0,7 % metastazující rakovina, 0,01 % infekce aj.
 • Přibližně 50 % osob v léčebné péči má nadále kolísavé bolesti s nízkou až střední intenzitou. Většina epizod bolesti zad se výrazně zlepší do 6 týdnů a po 12 měsících jsou úrovně intenzity bolesti nízké.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace