MUDr. Jan Rulíšek, Ph.D.

Specialista na miniinvazivní léčbu zad

MUDr. Jan Rulíšek je atestovaný anesteziolog a intenzivista. Jako lékař-specialista na miniinvazivní léčbu zad působí od září 2021 na klinickém pracovišti EuroPainClinics Praha.

MUDr. Rulíšek absolvoval lékařská studia na 1. LF UK v Praze a svoji profesní dráhu zahájil jako lékař-anesteziolog v Thomayerově nemocnici v Praze. Od roku 2003 působí ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), kde je od roku 2010 jmenován vedoucím lékařem oddělení RES II-Kardiocentrum (jednotka intenzivní a resuscitační péče).

Jako specialista v intenzivní péči působil v letech 2009 a 2010 ve Freeman Hospital, Newcastle Upon Tyne ve Velké Británii. V roce 2012 získal certifikát Evropské kardiologické společnosti pro perioperační transezofageální echokardiografii.

MUDr. Rulíšek se věnuje aktivně výzkumné činnosti a odbornému publikování. Pravidelně přednáší na tuzemských i zahraničních kongresech, sympoziích a workshopech a působí také jako pedagog KARIM 1. LF UK a VFN v Praze.

Členství

  • ČSARIM – Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
  • ČSIM – Česká společnost intenzivní medicíny
  • ESICM – European Society of Intensive Care Medicine

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace