MUDr. Michal Matias, FIPP

Specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad

MUDr. Michal Matias, FIPP, je specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad, je atestován v oborech algeziologie, anesteziologie a resuscitace. Je držitelem certifikace v oboru ultrazvukem navigované regionální anestezie a dále certifikací ALS Provider a Certification EACTA/ESC Certification on adult TEE.

MUDr. Matias je držitelem prestižní mezinárodní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Inteventional Pain Practice), která je potvrzením vysoce odborných profesních kompetencí v přesném a bezpečném ovládání intervenčních technik, opravňující (spolu s národní licencí) k výkonu těchto specializovaných technik po celém světě. Certifikaci uděluje světová organizace World Institut of Pain.

Od září 2020 je vedoucím lékařem pracoviště EuroPainClinics Hradec Králové. Jako lékař působí od roku 2017 na pracovišti EuroPainClinics v Praze a Brně, kde v letech 2019-2020 zstával pozici vedoucího lékaře. Je zároveň lékařem a zástupcem vedoucího lékaře Centra pro léčbu bolesti Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN Praha. V letech 2015 až 2019 byl vedoucím lékařem SPIN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. Lékařská fakulta University Karlovy a VFN Praha.

Odborná členství

  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)
  • World Institut of Pain (WIP)
  • Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP (SSLB)

Klinická praxe a mezinárodní spolupráce:

  • Emergency and ICU St. James Hospital, Sliema, Malta
  • King Fahad Armed Forces Hospital Jeddah, KSA
  • Texas Medical Center Houston, Texas (Texas Heart Institute, University of Texas, MD Anderson Cancer Center)
  • Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice v Motole
  • Lékař – Armáda České republiky

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace