Jak probíhá vstupní vyšetření

Vaše první návštěva zahrnuje konzultaci se specialistou na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad, který provede detailní odběr anamnézy, zhodnotí váš aktuální zdravotní stav na základě ambulantně provedeného fyzikálního vyšetření a vyhodnotí výsledky vyšetření magnetickou rezonancí MRI a další zdravotnické dokumentace. Následně navrhne konkrétní a přesný diagnostický a léčebný plán vaší léčby, která bude zahájena s vaším souhlasem.

Na vstupní vyšetření se prosím dostavte vždy podle stanoveného času.

Každodenní provoz na pracovišti probíhá podle časově naplánovaného harmonogramu pacientů v rámci ordinačních hodin tak, aby vyšetření každého pacienta proběhlo v potřebném časovém rozsahu. 

Pokud se nemůžete v tomto čase dostavit, nebo např. hrozí riziko delšího zpoždění od 10 minut, kontaktujte prosím co nejdříve vaše pracoviště pro domluvu dalšího postupu. Nebude-li možné z důvodu časové prodlevy již provést vyšetření v den objednání, navrhneme vám nový vyhovující termín.

V rámci vstupního vyšetření je lékařem vykonána precizní diagnostika bolesti zad. Součástí je provedení určitého typu diagnostického výkonu, díky němuž dochází k identifikaci a potvrzení nebo vyloučení místa-zdroje bolesti. Diagnostický výkon zahrnuje injekční aplikaci léčiva k páteřní struktuře a probíhá přímo v ambulanci na zákrokovém sále.

Průběh diagnostického výkonu

Obecné praktické informace k diagnostickém výkonu (nenahrazují osobní konzultaci s ošetřujícím lékařem):

Jak diagnostický zákrok probíhá?

Diagnostické výkony probíhají na základě rozhodnutí lékaře-specialisty na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad jako zákroky, jejichž cílem je odhalení a potvrzení zdroje bolesti zad. Aplikace probíhá injekčním podáním k určeným strukturám páteře, resp. nervovým kořenům, meziobratlovým kloubům, SI (sakroiliakálnímu) kloubu a meziobratlovým ploténkám. V této souvislosti je nutné upozornění, že pacient nesmí být alergický na JÓD.

Kde zákrok probíhá a kdo jej provádí?

Diagnostický zákrok probíhá ambulantně, na zákrokovém sálu přímo na pracovišti EuroPainClinics. Zákrok provádí specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad za použití zobrazovací techniky (RTG s mobilním C-ramenem), které zajistí jeho bezpečné, přesné a cílené provedení.

Jak se na zákrok připravit?

Na zákrok není potřeba speciální příprava. Je třeba počítat s tím, že budete ležet na břiše pro co nejlepší přístup lékaře k páteři (doporučujeme proto lehčí stravu před návštěvou) s poodhalenou dolní částí zad. Délka trvání zákroku je 15 až 20 minut.

Je zákrok bolestivý?

Zákrok se provádí bez znecitlivění. Až na malé píchnutí, které pacient pocítí, není zákrok bolestivý. Poté, co lékař zaměří přesně místo, kam léčivo bude aplikovat za pomoci RTG C-ramene, zavede k nervovému kořeni či kloubu tenkou jehlu a podá léčivo. Po vytažení jehly bude místo vpichu ošetřeno a zkontrolováno správné umístění léčiva pod RTG C-ramenem. Po zákroku může pacient někdy pociťovat menší bolest či tlak, které však odezní.

Kdy mohu odejít domů?

Po aplikaci setrváte cca 15 minut v čekárně a poté se můžete (ideálně v doprovodu) navrátit zpět do svého domova.

Mohou nastat u diagnostického výkonu komplikace?

Výskyt komplikací při diagnostickém výkonu je minimální, vzhledem k cílenému podání léčivé látky k místu určení pod přesnou a bezpečnou kontrolou RTG s C-mobilním ramenem. O případných, zcela výjimečných a přechodných obtížích vás poučí váš ošetřující lékař.

Kontrola po diagnostickém výkonu

Injekce se podává za účelem odhalení místa-zdroje vaší bolesti. Během následujících dnů budete v pravidelných intervalech pozorovat efekt zmírnění bolesti po zákroku na tzv. škále bolesti VAS (vizuální analogová škála). Po provedení diagnostického výkonu vás bude, podle typu výkonu v časovém rozmezí od 2 do 14 dní, telefonicky kontaktovat sestra, která provede kontrolu aktuální intenzity vaší bolesti jako důležitý parametr pro další léčebný postup. Při vaší kontrole na pracovišti EuroPainClinics rozhodne váš ošetřující lékař o případném provedení dalšího miniinvazivního či endoskopického výkonu. V ambulantní péči může lékař také rozhodnout, že žádný výkon není potřebný.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace