Těžká chronická bolest

Těžká chronická bolest ovlivňuje kvalitu života natolik, že pacient není schopen vykonávat běžné funkce v každodenním životě. Velmi často je spojena s psychickými problémy a suicidálními tendencemi. Bolest vzniklá poškozením nervových struktur se označuje jako neuropatická bolest, a je také nejčastější indikací pro neuromodulační léčbu. Pracoviště EuroPainClinics působí jako specializovaná centra diagnostiky k indikaci neurostimulátoru SCS a spolupracují při jeho zavedení s fakultními nemocnicemi.

Léčba těžké chronické bolesti

Na našem pracovišti EuroPainClinics poskytujeme diagnostiku k indikaci neuromodulační léčby při těžké chronické bolesti. Pokud trpíte komplikovanou chronickou bolestí či těžkým bolestivým stavem, využijte bezplatnou službu E-konzultace a zjistěte, zda můžete být vhodným kandidátem k implantaci míšního neurostimulátoru SCS.

Zdravotní péče je hrazena pojišťovnami, aktuální přehled pro jednotlivá pracoviště naleznete na stránce Informace o zdravotních pojišťovnách.

Co znamená neuromodulační léčba?

Neuromodulační léčba patří k nejmodernějším léčebným přístupům při léčbě komplikované chronické bolesti a těžkých bolestivých stavů, kdy standardní léčba selhává, případně má vedlejší nežádoucí důsledky, nebo kdy všechny dostupné léčebné prostředky byly bez účinku vyčerpány. Jedná se o bezpečné, vratné a nedestruktivní metody s minimálními vedlejšími riziky. Pacientům přináší úlevu od bolesti, snížení potřeby užívání léků, zlepšení pohyblivosti, tj. mobility, jako zásadní pozitivní faktory zlepšení kvality jeho života.

Jaké řešení může být při těžké chronické bolesti poskytováno?

Metoda tzv. neurostimulace SCS (Spinal Cord Stimulation) je jednou z nejčastějších metod neuromodulační léčby. Princip léčby spočívá v implantaci tzv. míšního neurostimulátoru. Do epidurálního prostoru v blízkosti páteře jsou zavedeny elektrody. Elektrické impulzy vycházející z elektrod stimulují okolní nervy a regulují či blokují přenos “signálů” o bolesti z poškozených struktur do mozku.

Pro které zdravotní indikace je léčba pomocí míšní stimulace SCS vhodná?

Neurostimulace SCS je vhodná při zvládání chronické, na jiné druhy léčby nereagující bolesti trupu a/nebo končetin, včetně jednostranné nebo oboustranné bolesti související s následujícími diagnózami:

  • syndrom přetrvávající bolesti zad po operaci páteře (FBSS),
  • komplexní regionální bolestivý syndrom typu I a II (KRBS I a II),
  • chronický radikulární (kořenový) syndrom nebo radikulopatie,
  • komplikovaná ischemická bolest (angina pectoris, ischemie dolních končetin),
  • periferní neuropatie (např. diabetická polyneuropatie),
  • komplikovaná viscerální bolest.

Které příznaky mohou být určující pro indikaci SCS stimulace?

  • Pacient prodělal minimálně jednu operaci zad s důsledkem FBSS.
  • V některé z končetin (horní či dolní) je pociťována více než 80% bolest z celkové míry bolesti.
  • Bolest nepřetrvává více než 2 roky.
  • Vyšetření magnetickou rezonancí neprokazují potřebu opětovné operace (tzv. reoperace).

Léčba

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace